24 oktober 2010

Inget utskottsmöte

Ännu en vecka med riksdagsarbete har passerat och för min egen del så har det varit ganska lugnt eftersom mitt utskott (civilutskottet) inte har haft möte. Jag har fått en välbehövlig instruktion om hur alla dator /telefon funktioner fungerar, av min IT mentor.
Gruppen träffas varje tisdag för gruppmöte där vi diskuterar olika saker, allt från praktiska och organisatoriska frågor till politiska ställningstagande och strategier. Gruppen fungerar jättebra och alla lyssnar till varandras olika synpunkter och infallsvinklar, det är kul att lyssna till olika sätt att se och ta sig an ett problem eller en frågeställning. Julia Kronlid har fått en liten flicka och har ersatts av Stellan Bojerud.
Just nu håller vi på att skriva motioner, få till en bra "skuggbudget", behandla  anställningsansökningar och helt allmänt få grepp om hur allt verkligen fungerar.

Ser fram emot en ny spännande vecka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar