27 september 2011

Jag summerar min bloggfrånvaro

Då har jag gjort det igen och jag tvingas återigen be om ursäkt för att jag inte bloggar oftare. Det är något märkligt med mig, ju mer som händer desto mindre bloggar jag.

Sommaren, eller det som vi kallar för sommar har bjudit på en massa spännande saker. Jag fick avbryta familjens semester i Italien för att ensam ta mig till Venedigs flygplats och därifrån till Arlanda via Kastrup. Väl i Stockholm på det extrainkallade mötet så tryckte jag på en grön knapp och sen åkte jag hem igen. Kan tyckas meningslöst för många men voteringen slog denna gång på 1 röst, så denna dag var alla lika viktiga även om inte alla var lika glada. Jag har varit i England, Canterbury på en veckas intensivkurs i engelska och det var både spännande och lärorikt. Canterbury är otroligt vackert, det påminner mycket om Visby och jag kan varmt rekommendera stället. Jag har varit på Jimmie Åkessons sommartal i Sölvesborg, där även jag i egenskap av ordförande för SD Kvinnor fick äran att hålla ett litet tal.
Jag måste erkänna att jag aldrig varit ledig så länge utan att vara ledig, hela tiden är det något som måste göras eller förberedas. Jag har jobbat med hur vi skall lägga budget i civilutskottet både siffror och budgettext skall skrivas, jag har jobbat med ett förslag till bostadspolitiskt program, hållt presskonferens i Malmö just på det ämnet mm. Efter den presskonferensen så skrev vi en insändare som också publicerades och efter ett tag så fick vi ett,,,Ja, vi kan ju för vänlighetens skull kalla det för svar, av Otto von Arnold  (KD).
Han anklagar SD för att inte ha någon bostadspolitik och om han påstått det för ett halvår sedan så skulle jag inte reagerat men inte nog med att han skriver att vi saknar bostadspolitik, han berättar sedan stolt för läsarna om KD:s förslag och lyfter där fram många utav de förslag som jag veckan innan presenterat i en debatt i kammaren. Jag är som jag är och jag måste givetvis svara tillbaka för det värsta jag vet är när någon påstår något som inte stämmer med sanningen. Lite synd bara att tidningen tog så lång tid på sig innan de publicerade mitt svar men till sist, nu i måndags så låg det ute, du kan läsa det här.

För tillfället pågår allmänna motionstiden så det blir massor av motion just nu :-) I morgon är det votering i kammaren och på Torsdag skall jag på ett intressant seminarium,"mångfald och företagande 2011"

Som ni ser så händer det en hel del även om bloggen stundtals verkar död, kan inte lova men jag skall försöka bättra mig. Tack för att du tog dig tid och läsa och som upplysning så kan jag säga att jag hatar när folk skriver för långa texter, men för er gör jag ett undantag :-)

Vi ses och hörs i verkligheten!

25 juli 2011

Tyst minut kl 12:00

Med anledning av den fruktansvärt tragiska händelsen i Norge så håller Norden en tyst minut kl 12.00.
Riksdagens talman har gått ut och uppmanat ledamöter och anställda vid riksdagsförvaltningen att iaktta denna tysta minut.

Personligen så tänker jag naturligtvis stanna upp och hålla en tyst minut för Norge, de drabbade och deras anhöriga. Jag vill med detta uppmana alla att göra detsamma, det är det minsta vi kan göra.
Flera kommuner runt om i landet har också uppmanat att iaktta denna tysta minut, dock har jag inte sett något sådant från min egen kommun ännu, men det kommer kanske.

En tyst minut kl 12:00

19 juli 2011

Sverigedemokraterna vill få fart på byggandet av hyreslägenheter

I en rapport från Boverket som försöker besvara frågan om vad som händer på bostadsmarknaden så framgår det att vi har en bostadsbrist i flertalet kommuner, speciellt i storstadsregionerna. Det är främst brist på hyresrätter, små lägenheter på 1–2 rum och kök, som det råder stor brist på. Det främsta hindret till varför det inte byggs några små hyresrätter är de höga produktionskostnaderna. Boverkets rapport visar vidare att de grupper av människor som har svårast att få bostad är ungdomar även om behovet ökat av bostäder för pensionärer eller medelålders personer som vill flytta till en mindre bostad. Bristen på bostäder är som störst i storstadsregioner och de större högskoleorterna.
Sverigedemokraterna vill stimulera bostadsbyggandet genom att göra det lönsamt att producera lägenheter. Generella byggsubventioner är däremot inte rätt väg att gå. Istället menar Sverigedemokraterna att små och billiga lägenheter i storstäderna ska prioriteras, exempelvis vill vi att parkeringsnormen sänks för att sänka bygg- och hyreskostnaderna samtidigt som vi vill prioritera bostäder med närhet till kollektivtrafik. På så vis blir bygg- och hyreskostnader billigare samt bostadsområdena mindre markkrävande. Det är även orimligt att studentbostäder inte betraktas som elevhem, som man gör undantag för i fastighetstaxeringslagen. Detta vill vi ändra på vilket skulle innebära att fastighetsavgiften slopades och såväl byggandet som hyreskostnaden av studentbostäder skulle bli mycket lägre. Våra storstadsregioner med universitet och högskolor måste kunna erbjuda bostäder för att kunna fortsätta utvecklas.


Carina Herrstedt, riksdagsledamot

Bostadspolitisk talesman (SD)

9 juli 2011

Almedalen

Jag befinner mig just nu på Gotland och deltar på Almedalsveckan, min tanke var att dagligen blogga och rapportera från de olika seminarium som jag varit på, men hela nätet är överbelastat så att komma in på internet har varit en utav de största utmaningarna här.
För mig är det första gången som jag är här och naturligtvis så blir det vad man gör det till, men någon semester är det i alla fall inte. Thoralf har i alla fall tagit mig på en guidad tur i Visby i sin Cab och det är jag tacksam för, annars hade jag inte sett någonting utav det vackra som alla talar om.
Jag försökte att vara strukturerad och planerade mina dagar i förväg, men att följa den planeringen var inte lika lätt som att upprätta den. Det dyker hela tiden upp olika debatter som jag vill lyssna på, partikamrater som skall hålla tal mm. Så det tog inte lång tid innan min planering sprack. Jag kommer naturligtvis att sammanfatta lite av de intryck och den information jag fått, vid ett senare tillfälle.

Överlag så är jag i alla fall nöjd med veckan och kanske framförallt nöjd med SD-kvinnors arbete. vi kom in sent på banan och hade bara några veckor på oss att planera, ta fram material mm. På denna korta tid så har vi med kvinnlig handlingskraft lyckats ro det i land på ett fantastiskt sätt. Vi har till sist lyckats få fram kampanjtröjor, flygblad och kondomer med "reklamtryck" på, detta då vårat huvudtema är abortfrågan. Jag är otroligt stolt över tjejernas arbete, de har gjort ett fantastiskt jobb. Vill också passa på att tacka alla runt om kring som gjort det möjligt för oss, vi får verkligen all den hjälp vi behöver med all kringutrustning mm.

Idag anländer det en massa SD:are med bussar och det ser vi fram emot och hoppas på ännu en trevlig dag.

11 juni 2011

Ställde fråga på Frågestunden

I Torsdags så ställde jag en fråga till stadsrådet Stefan Attefall, i kammaren. Jag hade garanterat det största stöd man kan tänka sig, från läktaren i alla fall. 16st Sverigedemokrater från Landskrona fanns nämligen på plats eftersom de var på studiebesök just denna dag, kul att de fick se mig i kammaren.

Foto:Bengt Hellström

Här nedan kan ni läsa in fråga till stadsrådet och även hans så kallade svar, bedöm själv.

Foto: Bengt Hellström

Utanförskapsområden


Anf. 87 CARINA HERRSTEDT (SD):

Fru talman! Min fråga går till statsrådet Stefan Attefall.

I valrörelsen talade Alliansen sig varm om att utanförskapet skulle brytas. Jag och Sverigedemokraterna delar uppfattningen att det är viktigt att få bort och bryta segregationen samt annat negativt som följt av den förda invandrings- och integrationspolitiken. Men efter valet har det varit väldigt tyst vad gäller just problematiken kring utanförskapsområden, detta trots att Alliansens företrädare redan 2004 beskrev problematiken på följande sätt:

Ett nytt socialt landskap har vuxit fram i Sverige, ett landskap präglat av utestängning från arbetsmarknaden, bostadssegregation, bidragsberoende och maktlöshet. Läget på många orter i Sverige är alarmerande, och regeringen visar en förvånande passivitet och handlingsförlamning inför detta.

Detta sade man alltså 2004. Ingen kan väl med bästa välvilja påstå att Alliansen tagit tag i frågan och vänt utvecklingen, utan snarare ser vi dagligen hur det accelererar.

Jag skulle vilja veta vad bostadsministern avser att göra och höra om det finns några konkreta planer och samordning med integrationsministern.

Anf. 88 Statsrådet STEFAN ATTEFALL (KD):

Fru talman! Att bryta utanförskap och att se till att alla människor får en ärlig chans att komma in i det svenska samhället och på arbetsmarknaden är en prioriterad fråga för regeringen. Det handlar om arbete. Där har vi en hel del nya reformer som har beslutats och införts, exempelvis etableringsreformen, som kom strax före nyåret.

Det handlar självklart om språket, vikten av att man lär sig svenska språket. Men det handlar också om boendemiljön, som jag jobbar mycket med. Vi har själva tagit på oss ett uppdrag att analysera den boendesociala miljön i miljonprogramsområdena.

Jag har själv rest runt till en hel del av miljonprogramsområdena för att analysera och se vad det är som sker. Jag ser många goda och lovande initiativ ute i Sverige där man jobbar med att förnya bostadsområdena och med att se över den boendesociala miljön, som skapar en bättre boendemiljö bland annat för människor som har en utländsk bakgrund.

Jag vill gärna lyfta fram ett annat ansvarsområde som jag har. Det gäller relationerna till trossamfunden, som också kan spela en viktig roll för att bidra till integrationen av de nya svenskarna. Det tror jag är en kraft som vi kanske många gånger har underskattat i Sverige.

På de här olika områdena jobbar vi tillsammans i regeringen, mellan statsråden, men också var och en för sig.

Anf. 89 CARINA HERRSTEDT (SD):

Fru talman! Tack för svaret! År 1990 fanns det 3 bostadsområden i Sverige som kunde betecknas som utanförskapsområden. Tolv år senare var det 128 stycken. Folkpartiets rapporter visar att antalet har fortsatt att öka fram till regeringsskiftet 2006, då det var uppe i 156 utanförskapsområden.

Vi kan inte acceptera sådana här parallellområden i samhället. I Danmark har den borgerliga regeringen beslutat att utanförskapsområden ska minskas genom att riva både hus och kvarter till förmån för något bättre och en bättre miljö för dem som bor där.

Men insatserna från regeringen här verkar inte vara handlingskraftiga, utan det verkar vara fortsatt handlingsförlamning som gäller. Jag får inga konkreta exempel.

Detta är en fråga som kräver stora och breda politiska lösningar. Jag undrar om Stefan Attefall är beredd att knyta kontakter med oppositionspartierna för att hitta lösningar på ett så stort problem.

Anf. 90 Statsrådet STEFAN ATTEFALL (KD):

Fru talman! Det görs ett omfattande arbete. Hela satsningen på den så kallade arbetslinjen handlar om att skapa vägar in på arbetsmarknaden. Här ser vi en kraftig förbättring. Vi fick tyvärr ett bakslag i samband med finanskrisen, men det går framåt i den meningen att allt fler människor kommer i arbete, och det är fler människor i dag i arbete än vad det var 2006, när vi tog över regeringsmakten.

Det handlar om särskilda insatser för människor som har längre väg in på arbetsmarknaden. Det handlar om etableringsreformen, som ska ge mer riktade insatser mot de nya svenskarna för att de ska komma in på arbetsmarknaden. Det handlar om att rusta upp skolan. Det är en oerhört viktig uppgift för att skapa vägar in på arbetsmarknaden men också möjligheter att delta fullt ut i det svenska samhället. Det handlar om boendemiljön, som är ett område som jag jobbar särskilt mycket med. Jag ser många intressanta och positiva exempel ute i Sverige på hur man jobbar med att förnya bostadsmiljön. Här gäller, som i övrig bostadspolitik, att skapa rätt förutsättningar och rätt utgångspunkter, så att de kommunala bostadsbolagen och de privata byggherrarna kan ta sitt ansvar för att förnya bostadsområden och klara av de renoveringar som det ofta också handlar om.

7 juni 2011

Mycket arbete på gång

Trots att det är ganska så lugnt i Civilutskottet för tillfället så är arbetet i full gång. En par seminarium och föreläsningar står på agendan i veckan och på torsdag så får jag besök av inte mindre än 16 st härliga Sverigedemokrater från Landskrona. Tror att jag kommer att ställa en fråga i kammaren på torsdag, till Stefan Attefall (KD)

Det är nu när man får tid över som man skall ta tag i en massa annat. Det skall filas på motioner att lägga under allmänna motionstiden, det förbereds redan inför höstbudgeten, vår bostadspolitik skall vara utformad och klar efter sommaren, så "sommarledigheten" kommer att bestå av en hel del arbete. Motionerna till våra Landsdagar skall dessutom beredas och det skall bli spännande att se om det finns några som landar på mitt bord. Så länge det är roligt och inspirerande så går det bra, men skulle glädjen i arbetet försvinna så skulle det vara ohållbart att jobba så mycket och att vara utan sin familj.
Men kul är det i alla fall och responsen är stor. Vår riksdagsgrupp känns proffsig och alla tar sitt arbete på största allvar, stor som liten fråga.

Jag måste också berömma alla SDU:are som kämpar och sliter på gator och torg, som med stor stolthet demonstrerar och utsätter sig för påhopp, utan att vika en tum. Ni är framtiden, Ni är fantastiska!

16 maj 2011

Vald till ny ordförande för SD-Kvinnor

Sverigedemokraternas kvinnoförbund (SD-Kvinnor) har idag haft sitt första årsmöte sedan förbundets bildande i oktober 2010. Årsmötet valde en ny styrelse bestående av fyra ledamöter och två suppleanter. Till ordförande valdes riksdagsledamoten Carina Herrstedt.


2011 års styrelse

Ordförande - Carina Herrstedt, Landskrona

Vice ordförande – Therese Borg, Eskilstuna

Ledamot – Hanna Wigh Mazeitaviciene, Falköping

Ledamot – Janita Kirchberg, Karlskrona

Suppleant – Anna Wigenstorp, Kristianstad

Suppleant – Julia Holmelius, Uppsala


Förbundets främsta uppgift är att arbeta för kvinnors intressen och inflytande såväl inom partiet som ute i samhället, i syfte att uppnå ett mer rättvist och jämställt samhälle.

Anmäl dig som medlem du också!
Du blir inte automatiskt medlem för att du är kvinna och med i SD.
Anmäl dig här: medlem@sdkvinnor.se

3 maj 2011

Gruppmöte

I morgon kl 11,00 håller Sverigdemokraterna presskonferens om vår vårbudget. Vi hade en kort genomgång i dag på vårt gruppmöte och jag tycker att upplägget ser bra ut. Vi har tillsammans med en del utav våra tjänstemän gruppmöte varje tisdag där vi går igenom veckans voteringar, inkomna ärenden och övrig information. Vi planerar också inför veckans frågestund genom att diskutera aktuella frågor och besluta om vem som skall vara prioriterad frågeställare d.v.s den som garanteras att få ställa en fråga.


I dag har jag inte haft något utskottsmöte så jag har filat lite på ett bostadspolitiskt program, kollat upp vilka frågor vi kommer tvingas att ta ställning till osv. Nu i kväll kom dock handlingarna via mail, till torsdagens utskottsmöte, men jag tänker prioritera Champions league även om jag tror att Barcelona klarar sig bra utan mitt stöd.

20 april 2011

Familjerättsliga frågor

Då har jag ännu en gång varit uppe i kammarens talarstol. Denna gång debatterades familjerättsliga frågor med 70 olika yrkanden från allmänna motionstiden (Allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag om allt som riksdagen kan besluta om.)

Många av motionerna är bra och i princip skulle jag kunna bifalla många utav dem. Dessa motioner har som jag också säger i mitt tal, fått till svar att arbetet redan pågår. Därför valde jag denna gången att avvakta resultatet av det pågående arbetet, men om inget resultat redovisas så kommer jag att agera själv i form av motioner nästa motionstid eller att aktivt stötta någon annans förslag.

Jag har hört personer som undrar varför SD inte själv lägger fler förslag, utan bara tar ställning till andras förslag och på det finns ett väldigt enkelt svar. I riksdagen kan man bara lägga förslag (motioner) under allmänna motionstiden eller om det är en Proposition (förslag som regeringen lämnar till riksdagen) då alla ges möjlighet att lägga följdmotioner som ett svar på förslaget.
SD lämnade in 57 motioner eftersom vi inte hade tid att lämna in fler då vi var nyinvalda och övriga partier förberett sig hela året. Av den enkla anledning så är det övervägande övriga partiers förslag som vi tar ställning till. Det vi gör är att vi reserverar oss i  beslut där vi är av en annan åsikt, sedan röstar vi för den reservationen i kammaren.

Vi kommer naturligtvis att lägga mängder av motioner nästa motionstid så har ni förslag på något så skicka in det till oss, vem vet någon lägger kanske just ditt förslag.

6 april 2011

Vågmästare

I dag är det inte utan att man känner sig stolt och känner att man verkligen påverkar. Mitt utskott, civilutskottet har behandlat frågan ang ny skuldsaneringslag. Ett förslag som dragits i långbänk.
Förslaget i sig var det inget fel på men det var inte heller någon större förändring för privatpersoner.

Med anledning av det så skrev s, mp och v en följdmotion som skulle innebära klara förbättringar och jag ställde mig i utskottet bakom deras motion utom på en punkt, att sänka återbetalningstiden vid skuldsanering från 5 till 3 år. I och med att jag utnyttjade min vågmästarroll så vann de förslagen majoritet i utskottet och alliansen reserverade sig.

Väl i kammaren vågar inte alliansen yrka på sin reservation, förmodligen för att slippa ett voteringsnederlag och därmed också medias uppmärksamhet. Eftersom ”mitt förslag” också blev utskottets förslag så blev det bifall till utskottets förslag i kammaren och då uppmärksammas det inte på samma sätt som när man voterar.

För vår del spelar det ingen roll för vi fällde regeringen i frågan och fick som vi ville.
Tänk att ”lilla” jag har gjort så stor skillnad för de överskuldsatta och bidragit till att fälla regeringen, det känns stort!

Mitt anförande i kammaren kan ni se här:


Bjuder också på lite skratt genom att lägga in mitt förra anförande i kammaren. Lägg märke till hur jag flåsar. Anledningen till detta är min dåliga kondition. Jag fick nämligen springa till kammaren, då jag sett fel i talarlistan och satt i godan ro på mitt kontor när jag upptäckte att det var 4 min kvar tills jag skulle upp i talarstolen så jag greppar mina papper och springer dit. Väl där är jag redan uppropad och går rakt upp i talarstolen, helt flåsig och andfådd. Så kan det gå när man är förvirrad, kände mig inte lika stolt och nöjd då men det bjuder jag på :-)

9 mars 2011

Anförande i Kammaren

Efter önskemål så kommer här en länk till mitt anförande. Som vanligt så var jag sjukligt nervös, så nervös att jag blir förbannad på mig själv. Vad är det som är så farligt, är det att tala i mikrofon för det kan ju inte vara av rädsla att så många lyssnar. Det satt inte många i kammaren så det kan ju inte vara det. Jag kan än idag mitt anförande utantill och kunde det då också, men vad händer? Allt bara låser sig och osäkerheten kommer smygande och anförandet blir stelt och opersonligt, tyvärr.

Får nog ta och jobba med det på något sätt, det måste ju bara bli lättare med tiden (sa hon hoppfullt)

http://www.riksdagen.se/templates/R_ExternalPage____3383.aspx?op=anf&anf=1111103030077014112

1 mars 2011

Pressmeddelande

Rätt hjälp, på rätt plats och med rätt pengar 
Carina Herrstedt, riksdagspolitiker för Sverigedemokraterna, är liksom övriga svenskar illa berörd av de scener som utspelar sig i Libyen. 

Massiva hjälpinsatser kommer att behövas och tusentals människor kommer att bli flyktingar. Kostnaderna och det mänskliga elände som följer med stora flyktingströmmar måste hanteras med rätt metoder och med rätt insatser. Libyen är ett rikt land med oljetillgångar och Muammar Khaddafi har fått sina tillgångar frysta i såväl Storbritannien som Schweiz. De tillgångar som blivit frysta bör rimligtvis användas för att finansiera de hjälpinsatser som behövs för att mäta flyktingströmmen från Libyen. I Storbritannien talas det om att Khaddafi har tillgångar runt 175 miljarder dollar och enbart i vårt grannland Danmark beräknas Khaddafi ha tillgångar runt 25 miljoner dollar.

Carina Herrstedt (SD) uppmanar nu utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström att agera så att Khaddafis tillgångar används till att bistå alla flyktingar i närområdet. Flyktingproblematiken ska lösas i närområdet och att pengarna som det kommer att kosta bör rimligtvis bekostas av Khaddafis frysta tillgångar.  

17 februari 2011

Utnyttjat vår vågmästarroll

Civilutskottet vill att regeringen berättar vad den gjort för att lax och ål ska kunna vandra.

När vi behandlade ärendet och de inkomna motionerna i Civilutskottet så yrkade Alliansen avslag på motionerna medan de rödgröna yrkade bifall och jag ytnyttjade vår vågmästarroll och avjorde frågan. När det senare skulle upp för justering så hade Alliansen svängt och yrkade bifall de också, de ville säkerligen inte förlora en omröstning på en för dem så obetydlig fråga, i kammaren.

Det har även behandlats en proposition Bättre möjlighet till skuldsanering (CU9)
Prop. 2010/11:31 och tillhörande motioner.
Även här fick jag agera vågmästare och Alliansen fick se sig besegrad, så det skall bli intressant att se hur kvittningssystemet fungerar när det är dags för votering i kammaren. Detta är en betydligt större fråga och ett mer svidande nederlag. Läs vad GT skriver under rubriken : S +SD = nytt nederlag för regeringen.

Nu är det en veckas kammarfritt som det kallas och arbetet sker på hemmaplan med förberedande av anförande till ovannämnda debatter samt ett studiebesök för att förkovra mig lite i bostadspolitiken. Att bara bädda ner sig med sin förkylning är inget alternativ, det gäller att köra på i full fart och inte känna efter.

10 februari 2011

Välförtjänt upprättelse

Idag presenterades upprättelseutredningen ”Barnen som samhället svek – åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården” det är en obehaglig läsning som ger en klump i halsen av vemod.

Norska staten har tidigare genomfört en liknande utredning som visade på samma missförhållanden vilket ledde till att norska staten betalade ut skadestånd till människor som hade utsatts för våld och övergrepp under sin placering.

Nu tyder allt på att Svenska staten också kommer att betala ut skadestånd till de drabbade, jag anser att det är en moralisk skyldighet eftersom samhället grovt har brustit och svikit, vilket är oförlåtligt mot de drabbade.

Det här är ett mörkt kapitel i svensk historia som belyst vid flera tillfällen utan åtgärder från regeringen oavsett vilka som regerat. Reaktionerna har låtit vänta på sig från statligt håll. Det är en skandal, som ingen politiker kan bortse ifrån, hur barnhemsbarnen behandlats och det är en skandal att dessa missförhållanden än idag existerar i så pass stor utsträckning som utredningen visar.

Den tidigare ”Vanvårdsutredningen” presenterade och granskade allvarliga, skamliga övergrepp och vanvård vid institutioner och familjehem. Redan på slutet av 1990-talet fick justitieministern och socialministern ärendet på sitt bord med begäran om skadestånd till barn och föräldrar som har drabbats av tvångsomhändertagande. Det är skamligt att staten gör fel gentemot sina medborgare men det är ännu mer skamligt att staten har dragit det i långbänk istället för att erkänna fel som blivit begångna.

Men nu verkar det verkligen hända något, utredningen förespråkar bättre samarbete, samsyn, kontroll och heltäckande åtgärder för barnen. Kontrollen av familjehem föreslås skärpas och barnens rättsskydd bli bättre och tydligare.

Varje barn föreslås ha rätt till besök minst 4 gånger per år av en särskilt utsedd socialsekreterare och tillgängligheten till denna skall förbättras. Det är säkert många kommuners mål redan idag, men tiden räcker inte till, våra socialsekreterare är helt överbelastade och tvingas prioritera.

Regeringen lovar att hålla en ceremoni, där de ber offentligt om ursäkt, äntligen får dessa utsatta människor den upprättelse de så länge förtjänat!

Carina Herrstedt SD, suppleant riksdagens socialutskott

20 januari 2011

Åter till arbetet

Så då var riksdagens arbete i full gång igen, det är inte så att varken inlägg eller kommentarer flödar här på bloggen men för Er som går in och läser lite då och då så skall jag försöka att fortsätta rapportera lite.
Reste upp i Söndags efter en längre tid med arbete på hemmaplan.

Veckan började med att SD höll framtidskonferens där olika strategier och målsättningar inför 2014 stod i fokus. Kul att se att valarbetet redan är i gång och att vi inte slår oss till ro utan fortsätter att jobba för framtiden.

Tisdagen bjöd på information om riksdagens utredningstjänst, sedvanligt gruppmöte med veckoplanering och information. Kvällen slutade tyvärr med att killarna svek mig och innebandyträningen blev inställd. Hade handlingar att läsa på så jag fick inga problem med att fördriva tiden.

Onsdagen (idag) har varit både veckans höjdpunkt och veckans besvikelse. Jag hade sett fram emot partiledardebatten, men blev till en början så fruktansvärt besviken. Det var ett riktigt kramkalas och det var lätt att tro att man kommit till klubben för inbördes beundran, men Jimmie ville något annat så han fick fart på det hela. Jimmie är som vanligt duktig och han var verkligen dagens höjdpunkt. Kvällen skulle jag egentligen tillbringa på Rosenbad dit jag var inbjuden på middag, men frossa och huvudvärk fick mig att stanna hemma i stället. soffläge med kaffe dator och torsdagens handlingar fick duga i stället.

Torsdag är det utskottsmöte och i bästa fall hemresa framåt kvällen för att sen åka upp på söndag igen sova en natt i lägenheten för att på måndag flyga vidare på ett studiebesök med en övernattning sen flyg tillbaka till Sthlm, ytterligare 2 studiebesök under veckan utöver det "vanliga" arbetet skall hinnas med samt en heldagsföreläsning innan jag kan åka hem igen på lördagen...

Så jag lär få all anledning att återkomma med små rapporter under veckan...
Vem vet jag kanske får för mig att skriva lite i helgen också, sköt om er tills dess.