20 april 2011

Familjerättsliga frågor

Då har jag ännu en gång varit uppe i kammarens talarstol. Denna gång debatterades familjerättsliga frågor med 70 olika yrkanden från allmänna motionstiden (Allmänna motionstiden pågår i samband med budgetpropositionen. Riksdagens ledamöter kan under den tiden lämna in förslag om allt som riksdagen kan besluta om.)

Många av motionerna är bra och i princip skulle jag kunna bifalla många utav dem. Dessa motioner har som jag också säger i mitt tal, fått till svar att arbetet redan pågår. Därför valde jag denna gången att avvakta resultatet av det pågående arbetet, men om inget resultat redovisas så kommer jag att agera själv i form av motioner nästa motionstid eller att aktivt stötta någon annans förslag.

Jag har hört personer som undrar varför SD inte själv lägger fler förslag, utan bara tar ställning till andras förslag och på det finns ett väldigt enkelt svar. I riksdagen kan man bara lägga förslag (motioner) under allmänna motionstiden eller om det är en Proposition (förslag som regeringen lämnar till riksdagen) då alla ges möjlighet att lägga följdmotioner som ett svar på förslaget.
SD lämnade in 57 motioner eftersom vi inte hade tid att lämna in fler då vi var nyinvalda och övriga partier förberett sig hela året. Av den enkla anledning så är det övervägande övriga partiers förslag som vi tar ställning till. Det vi gör är att vi reserverar oss i  beslut där vi är av en annan åsikt, sedan röstar vi för den reservationen i kammaren.

Vi kommer naturligtvis att lägga mängder av motioner nästa motionstid så har ni förslag på något så skicka in det till oss, vem vet någon lägger kanske just ditt förslag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar