25 juli 2011

Tyst minut kl 12:00

Med anledning av den fruktansvärt tragiska händelsen i Norge så håller Norden en tyst minut kl 12.00.
Riksdagens talman har gått ut och uppmanat ledamöter och anställda vid riksdagsförvaltningen att iaktta denna tysta minut.

Personligen så tänker jag naturligtvis stanna upp och hålla en tyst minut för Norge, de drabbade och deras anhöriga. Jag vill med detta uppmana alla att göra detsamma, det är det minsta vi kan göra.
Flera kommuner runt om i landet har också uppmanat att iaktta denna tysta minut, dock har jag inte sett något sådant från min egen kommun ännu, men det kommer kanske.

En tyst minut kl 12:00

19 juli 2011

Sverigedemokraterna vill få fart på byggandet av hyreslägenheter

I en rapport från Boverket som försöker besvara frågan om vad som händer på bostadsmarknaden så framgår det att vi har en bostadsbrist i flertalet kommuner, speciellt i storstadsregionerna. Det är främst brist på hyresrätter, små lägenheter på 1–2 rum och kök, som det råder stor brist på. Det främsta hindret till varför det inte byggs några små hyresrätter är de höga produktionskostnaderna. Boverkets rapport visar vidare att de grupper av människor som har svårast att få bostad är ungdomar även om behovet ökat av bostäder för pensionärer eller medelålders personer som vill flytta till en mindre bostad. Bristen på bostäder är som störst i storstadsregioner och de större högskoleorterna.
Sverigedemokraterna vill stimulera bostadsbyggandet genom att göra det lönsamt att producera lägenheter. Generella byggsubventioner är däremot inte rätt väg att gå. Istället menar Sverigedemokraterna att små och billiga lägenheter i storstäderna ska prioriteras, exempelvis vill vi att parkeringsnormen sänks för att sänka bygg- och hyreskostnaderna samtidigt som vi vill prioritera bostäder med närhet till kollektivtrafik. På så vis blir bygg- och hyreskostnader billigare samt bostadsområdena mindre markkrävande. Det är även orimligt att studentbostäder inte betraktas som elevhem, som man gör undantag för i fastighetstaxeringslagen. Detta vill vi ändra på vilket skulle innebära att fastighetsavgiften slopades och såväl byggandet som hyreskostnaden av studentbostäder skulle bli mycket lägre. Våra storstadsregioner med universitet och högskolor måste kunna erbjuda bostäder för att kunna fortsätta utvecklas.


Carina Herrstedt, riksdagsledamot

Bostadspolitisk talesman (SD)

9 juli 2011

Almedalen

Jag befinner mig just nu på Gotland och deltar på Almedalsveckan, min tanke var att dagligen blogga och rapportera från de olika seminarium som jag varit på, men hela nätet är överbelastat så att komma in på internet har varit en utav de största utmaningarna här.
För mig är det första gången som jag är här och naturligtvis så blir det vad man gör det till, men någon semester är det i alla fall inte. Thoralf har i alla fall tagit mig på en guidad tur i Visby i sin Cab och det är jag tacksam för, annars hade jag inte sett någonting utav det vackra som alla talar om.
Jag försökte att vara strukturerad och planerade mina dagar i förväg, men att följa den planeringen var inte lika lätt som att upprätta den. Det dyker hela tiden upp olika debatter som jag vill lyssna på, partikamrater som skall hålla tal mm. Så det tog inte lång tid innan min planering sprack. Jag kommer naturligtvis att sammanfatta lite av de intryck och den information jag fått, vid ett senare tillfälle.

Överlag så är jag i alla fall nöjd med veckan och kanske framförallt nöjd med SD-kvinnors arbete. vi kom in sent på banan och hade bara några veckor på oss att planera, ta fram material mm. På denna korta tid så har vi med kvinnlig handlingskraft lyckats ro det i land på ett fantastiskt sätt. Vi har till sist lyckats få fram kampanjtröjor, flygblad och kondomer med "reklamtryck" på, detta då vårat huvudtema är abortfrågan. Jag är otroligt stolt över tjejernas arbete, de har gjort ett fantastiskt jobb. Vill också passa på att tacka alla runt om kring som gjort det möjligt för oss, vi får verkligen all den hjälp vi behöver med all kringutrustning mm.

Idag anländer det en massa SD:are med bussar och det ser vi fram emot och hoppas på ännu en trevlig dag.