19 juli 2011

Sverigedemokraterna vill få fart på byggandet av hyreslägenheter

I en rapport från Boverket som försöker besvara frågan om vad som händer på bostadsmarknaden så framgår det att vi har en bostadsbrist i flertalet kommuner, speciellt i storstadsregionerna. Det är främst brist på hyresrätter, små lägenheter på 1–2 rum och kök, som det råder stor brist på. Det främsta hindret till varför det inte byggs några små hyresrätter är de höga produktionskostnaderna. Boverkets rapport visar vidare att de grupper av människor som har svårast att få bostad är ungdomar även om behovet ökat av bostäder för pensionärer eller medelålders personer som vill flytta till en mindre bostad. Bristen på bostäder är som störst i storstadsregioner och de större högskoleorterna.
Sverigedemokraterna vill stimulera bostadsbyggandet genom att göra det lönsamt att producera lägenheter. Generella byggsubventioner är däremot inte rätt väg att gå. Istället menar Sverigedemokraterna att små och billiga lägenheter i storstäderna ska prioriteras, exempelvis vill vi att parkeringsnormen sänks för att sänka bygg- och hyreskostnaderna samtidigt som vi vill prioritera bostäder med närhet till kollektivtrafik. På så vis blir bygg- och hyreskostnader billigare samt bostadsområdena mindre markkrävande. Det är även orimligt att studentbostäder inte betraktas som elevhem, som man gör undantag för i fastighetstaxeringslagen. Detta vill vi ändra på vilket skulle innebära att fastighetsavgiften slopades och såväl byggandet som hyreskostnaden av studentbostäder skulle bli mycket lägre. Våra storstadsregioner med universitet och högskolor måste kunna erbjuda bostäder för att kunna fortsätta utvecklas.


Carina Herrstedt, riksdagsledamot

Bostadspolitisk talesman (SD)

5 kommentarer:

 1. Ja så rätt så.
  Peter Polack.

  SvaraRadera
 2. Kanske skulle publicera den på SD:s hemsida med? Såg att du har en blogg där med!

  SvaraRadera
 3. Instämmer i behovet av att bygga fler hyresrättlägenheter. De som inte varit intresserade av att äga sin lägenhet har mycket begränsat urval att tillgå
  Stefan Månsson

  SvaraRadera
 4. Då hittade man till en för mig okänd SD-blogg, det är lite som att hitta ett nytt svampställe!

  SvaraRadera
 5. Håller på att skriva ett arbete om er bostadspolitik och kan säga att konkreta åsikter och källor är en bristvara.. Så skylta gärna mer utav sådana här bloggar på sverigedemokraterna.se. Det skulle göra det mycket enklare för oss som skriver arbeten om er politik!

  SvaraRadera