16 maj 2011

Vald till ny ordförande för SD-Kvinnor

Sverigedemokraternas kvinnoförbund (SD-Kvinnor) har idag haft sitt första årsmöte sedan förbundets bildande i oktober 2010. Årsmötet valde en ny styrelse bestående av fyra ledamöter och två suppleanter. Till ordförande valdes riksdagsledamoten Carina Herrstedt.


2011 års styrelse

Ordförande - Carina Herrstedt, Landskrona

Vice ordförande – Therese Borg, Eskilstuna

Ledamot – Hanna Wigh Mazeitaviciene, Falköping

Ledamot – Janita Kirchberg, Karlskrona

Suppleant – Anna Wigenstorp, Kristianstad

Suppleant – Julia Holmelius, Uppsala


Förbundets främsta uppgift är att arbeta för kvinnors intressen och inflytande såväl inom partiet som ute i samhället, i syfte att uppnå ett mer rättvist och jämställt samhälle.

Anmäl dig som medlem du också!
Du blir inte automatiskt medlem för att du är kvinna och med i SD.
Anmäl dig här: medlem@sdkvinnor.se

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar