1 mars 2011

Pressmeddelande

Rätt hjälp, på rätt plats och med rätt pengar 
Carina Herrstedt, riksdagspolitiker för Sverigedemokraterna, är liksom övriga svenskar illa berörd av de scener som utspelar sig i Libyen. 

Massiva hjälpinsatser kommer att behövas och tusentals människor kommer att bli flyktingar. Kostnaderna och det mänskliga elände som följer med stora flyktingströmmar måste hanteras med rätt metoder och med rätt insatser. Libyen är ett rikt land med oljetillgångar och Muammar Khaddafi har fått sina tillgångar frysta i såväl Storbritannien som Schweiz. De tillgångar som blivit frysta bör rimligtvis användas för att finansiera de hjälpinsatser som behövs för att mäta flyktingströmmen från Libyen. I Storbritannien talas det om att Khaddafi har tillgångar runt 175 miljarder dollar och enbart i vårt grannland Danmark beräknas Khaddafi ha tillgångar runt 25 miljoner dollar.

Carina Herrstedt (SD) uppmanar nu utrikesminister Carl Bildt och migrationsminister Tobias Billström att agera så att Khaddafis tillgångar används till att bistå alla flyktingar i närområdet. Flyktingproblematiken ska lösas i närområdet och att pengarna som det kommer att kosta bör rimligtvis bekostas av Khaddafis frysta tillgångar.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar